Priedai / Tacheometrų ir GPS priedai / Teodolito/tacheometro kelmelis AJ 10

Teodolito/tacheometro kelmelis AJ 10