Priedai / Tacheometrų ir GPS priedai /360° mini prizmė

360° mini prizmė